Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-12-2020-21: FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-12-2020-21.pdf, RK-12-2020-21pr01.pdf , RK-12-2020-21pr02.pdf , RK-12-2020-21pr03.pdf , RK-12-2020-21pr04.pdf

Číslo materiálu 21
Číslo jednací RK-12-2020-21
Název FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval Z. Beneš, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 4
Popis problému

Materiál řeší schválení navržených podpor z programu Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru 2020. Zastupitelstvo kraje na svém zasedání č. 07/2019 dne 10. 12. 2019 usnesením č. 0561/07/2019/ZK vyhlásilo průběžný program Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru 2020. Celkový objem finančních prostředků uvedeného programu je 600 000 Kč.

Na základě schválené výzvy OŠMS obdržel 3 žádosti ve výši 120 100 Kč.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout dotace subjektům dle materiálu RK-12-2020-21, př. 1. Současně OŠMS navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s jednotlivými subjekty dle materiálů RK-12-2020-21, př. 2, RK-12-2020-21, př. 3 a RK-12-2020-21, př. 4.

Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přísluší radě kraje rozhodovat o poskytování dotací do 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru 2020 (ORJ 3000000014) činí 450 000 Kč.  

Návrh usnesení rozhoduje
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz