Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-13-2018-19: Odměna za archeologický nález – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-13-2018-19.pdf, RK-13-2018-19pr01.pdf , RK-13-2018-19pr02.pdf

Číslo materiálu 19
Číslo jednací RK-13-2018-19
Název Odměna za archeologický nález – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
Zpracoval O. Čermáková, E. Herzánová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 2
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 5. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz