Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-13-2020-15: Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Požární ochrana a IZS – nákup ochranných prostředků a jejich poskytnutí formou věcného daru pro region Grand Est ve Francii

RK-13-2020-15.pdf, RK-13-2020-15pr01.doc

Číslo materiálu 15
Číslo jednací RK-13-2020-15
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Požární ochrana a IZS – nákup ochranných prostředků a jejich poskytnutí formou věcného daru pro region Grand Est ve Francii
Zpracoval J. Skála
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 1
Popis problému

Důvodem tohoto materiálu je materiální pomoc regionu Grand Est, partnerského regionu Kraje Vysočina ve Francii, který je velmi vážně zasažen epidemií nemoci COVID-19. Představitelé regionu Grand Est oslovili Kraj Vysočina s prosbou o případnou další pomoc a potvrdili, že i nadále velmi nutně potřebují ochranné pomůcky pro zdravotníky a další pomáhající personál. Kraj Vysočina může ještě poskytnout určitý počet jednorázových chirurgických roušek. K tomuto účelu je možno vyhradit prostředky na nákup 4 000 ks jednorázových roušek. Doprava je zajištěna prostřednictvím soukromého dopravce pomocí mezinárodní nákladní přepravy, náklady na ni tedy Kraj Vysočina neponese.

Návrh řešení

Na základě výše uvedeného popisu problému navrhujeme Radě Kraje Vysočina poskytnout regionu Grand Est, se sídlem 1, Place Adrien Zeller, 67070 Strasbourg, věcný dar obsahující 4 000 ks jednorázových roušek. Hodnota tohoto materiálu činí 67 760 Kč. Dar bude poskytnut na základě darovací smlouvy, jež je obsahem materiálu RK-13-2020-15, př. 1.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Požární ochrana a IZS.

Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace pod ID O02930.0005.

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout věcný dar z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření ve formě 4 000 ks jednorázových roušek (hodnota daru 67 760 Kč) partnerskému regionu Grand Est ve Francii, a to na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-13-2020-15, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz