Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-14-2018-35: Finanční příspěvek na realizaci soutěže „Stavíme ze stavebnice ROTO“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

RK-14-2018-35.pdf, RK-14-2018-35pr01.doc

Číslo materiálu 35
Číslo jednací RK-14-2018-35
Název Finanční příspěvek na realizaci soutěže „Stavíme ze stavebnice ROTO“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval T. Doleželová, M. Šprinclová, J. Hadravová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší uzavření smlouvy se společností MARSH, s.r.o. za účelem finanční podpory soutěže „Stavíme ze stavebnice ROTO“.

Kraj Vysočina pořádá již třetí ročník soutěže určené pro žákyně a žáky základních škol Kraje Vysočina „Stavíme ze stavebnice ROTO“. Společnost MARSH s.r.o. Kraj Vysočina oslovila s nabídkou finanční podpory soutěže, bližší podmínky spolupráce viz RK-14-2018-35, př. 1.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu z důvodu finančního zabezpečení organizace soutěže „Stavíme ze stavebnice ROTO“ navrhuje radě kraje uzavřít smlouvu o spolupráci se společností MARSH, s.r.o. dle materiálu RK-14-2018-35, př. 1 a schválit rozpočtové opatření, kterým budou navýšeny příjmy a výdaje kraje o finanční prostředky přijaté ze smlouvy o spolupráci.

Rozhodnutí o uzavření smlouvy o spolupráci, pokud se nejedná o spolupráci s jiným územním samosprávným celkem nebo mezinárodní spolupráci, je dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v kompetenci rady kraje.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Smlouvu o spolupráci na soutěži „Stavíme ze stavebnice ROTO“ se společností MARSH, s.r.o., IČO 45306541, dle materiálu RK-14-2018-35, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání, položka 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků) o částku 48 400 Kč a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 40 000 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace o částku 8 400 Kč) rozpočtu kraje dle materiálu RK-14-2018-35, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz