Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-14-2018-39: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou - vybavení svařovny, návrh na provedení rozpočtového opatření - změna závazných ukazatelů

RK-14-2018-39.pdf

Číslo materiálu 39
Číslo jednací RK-14-2018-39
Název Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou - vybavení svařovny, návrh na provedení rozpočtového opatření - změna závazných ukazatelů
Zpracoval O. Králík, K. Ubr
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál předkládá návrh na poskytnutí prostředků pro Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu Žďár nad Sázavou k pořízení vybavení pro výuku svařování.

V zastupitelstvu kraje byl dne 27. 3. 2018 (usnesení č. 0343/02/2018/ZK) projednán záměr akceptovat nabídku společnosti ŽĎAS, a.s. a odkoupit od ní nemovitý majetek sloužící mimo jiné k zajištění výuky svařování ve Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou (dále také „Škola“). Dále byly do kapitoly Školství, mládeže a sportu uvolněny prostředky na pořízení vybavení ve výši 3 mil. Kč na pořízení vybavení pro výuku svařování. Škola připravuje příslušné výběrové řízení.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje schválit zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz o částku 287 380 Kč a Investiční příspěvek o částku 2 712 620 Kč pro příspěvkovou organizaci Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou na pořízení movitého majetku pro výuku svařování. Prostředky budou uvolněny na základě věcného plnění z kapitoly Školství, mládeže a  sportu, § 3127 – Střední školy.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 287 380 Kč a zvýšení závazného ukazatel Investiční příspěvek o částku 2 712 620 Kč pro příspěvkovou organizaci Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou na pořízení movitého majetku pro výuku svařování.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz