Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-15-2018-64: Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

RK-15-2018-64.pdf, RK-15-2018-64pr01.pdf , RK-15-2018-64pr02.pdf , RK-15-2018-64pr03.xls

Číslo materiálu 64
Číslo jednací RK-15-2018-64
Název Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval Z. Beneš, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál řeší poskytnutí podpory na účast na sportovním mistrovství dle pravidel rady kraje.

Rada kraje schválila dne 17. 12. 2014 usnesením č. 2417/38/2014/RK Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách č. 12/14.

Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 07/2017 dne 12. 12. 2017 usnesením č. 0542/07/2017/ZK rozpočet kraje na rok 2018. V Rozpočtu kraje 2018 – včetně komentáře, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost – podpora sportu je uvažována částka 1 300 000 Kč na „Podporu pořádání a účasti na sportovních mistrovstvích“.

Na základě schváleného rozpočtu a Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 12/14 OŠMS obdržel 2 žádosti o dotaci na účast na sportovním mistrovství v celkové výši 65 129 Kč.

Návrh řešení

OŠMS předkládá radě kraje žádosti o poskytnutí dotace na účast na sportovním mistrovství. Žádosti PUM 9/18, PUM 10/18 (viz materiály RK-15-2018-64, př. 1 a RK-15-2018-64, př. 2) splňují podmínky pravidel rady kraje, OŠMS navrhuje radě kraje tyto žádosti podpořit.

Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace do výše 200 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí přísluší rozhodovat radě kraje.

Přehled žádostí, údajů o žadatelích, výši požadovaných a OŠMS navrhovaných dotacích obsahuje materiál RK-15-2018-64, př. 3.

Stanoviska Odbor informatiky

Dotace jsou evidovány v systému eDotace – ID dotace: PR01972.0049 a PR01972.0050.

Odbor ekonomický
Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření. Na kapitole Školství, mládeže a sportu,  § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost – podpora sportu je aktuální stav položky určené na Podporu pořádání a účasti na sportovních mistrovstvích ve výši 962 077 Kč.   

 

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 65 129 Kč na podporu účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách dle materiálu RK-15-2018-64, př. 3;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-15-2018-64, př. 1, RK-15-2018-64, př. 2.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz