Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-15-2020-17: FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-15-2020-17.pdf, RK-15-2020-17pr01.pdf , RK-15-2020-17pr02.pdf , RK-15-2020-17pr03.pdf , RK-15-2020-17pr04.pdf , RK-15-2020-17pr05.pdf , RK-15-2020-17pr06.pdf

Číslo materiálu 17
Číslo jednací RK-15-2020-17
Název FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 6
Popis problému

Materiál se zabývá poskytnutím dotací žadatelům z programu PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2020 na podporu obnovy nepamátkových objektů na území památkových rezervací a zón.

Uzávěrka programu PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2020 byla dne 20. 3. 2020. Bylo doručeno celkem 28 žádostí s celkovým finančním požadavkem 2 517 823 Kč s tím, že objem finančních prostředků pro program byl schválen ve výši 1 600 000 Kč. V souvislosti s epidemiologickou situací a v návaznosti na interní opatření krajského úřadu proběhlo hodnocení projektů a hlasování elektronicky. Z hlediska administrativního nesouladu byl vyřazen 1 projekt, zbývajících 27 projektů bylo hodnoceno členy řídícího výboru. Z nich je navrženo 16 projektů k poskytnutí dotace v požadované výši, 3 projekty budou poměrně kráceny a 6 projektům dotace nebude poskytnuta z důvodu nedostatečné finanční alokace a 2 projekty byly vyřazeny z důvodu nesplnění základních kritérií. Celkem byla mezi podpořené projekty rozdělena částka ve výši 1 600 000 Kč.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu na základě usnesení řídícího výboru navrhuje radě kraje

- rozhodnout poskytnout dotace z programu PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2020 žadatelům uvedeným v materiálu RK-15-2020-17, př. 1 a uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-15-2020-17, př. 5, rozhodnout neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu RK-15-2020-17, př. 2;

- doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z programu PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2020 žadatelům uvedeným v materiálu RK-15-2020-17, př. 3, uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-15-2020-17, př. 6 a neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu RK-15-2020-17, př. 4.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Památkově chráněná území 2020 (ORJ 4000000008) činí 1 600 000 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 16. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz