Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-15-2020-36: FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „MATEŘSKÁ CENTRA 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-15-2020-36.pdf, RK-15-2020-36pr01.pdf , RK-15-2020-36pr02.pdf

Číslo materiálu 36
Číslo jednací RK-15-2020-36
Název FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „MATEŘSKÁ CENTRA 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval J. Kumpa, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší schválení navržených podpor z programu MATEŘSKÁ CENTRA 2020. Zastupitelstvo kraje na svém zasedání č. 1/2020 dne 11. 2. 2020 usnesením č. 0068/01/2020/ZK vyhlásilo program "MATEŘSKÁ CENTRA 2020" na podporu mateřských a rodinných center v Kraji Vysočina určený pro příspěvkové organizace obcí a nestátní neziskové organizace, které provozují mateřské nebo rodinné centrum, s maximální podporou 20 000 Kč na jeden projekt.

Celkový objem finančních prostředků programu MATEŘSKÁ CENTRA 2020 je 600 000 Kč. Do tohoto programu bylo podáno celkem 26 žádostí. Z těchto žádostí navrhují garanti všechny k podpoře v celkovém objemu 513 000 Kč. Zůstatek alokace je 87 000 Kč.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o poskytnutí dotace z programu „MATEŘSKÁ CENTRA 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-15-2020-36, př. 1 a uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-15-2020-36, př. 2.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Mateřská centra 2020 (ORJ 5100000009) činí 600 000 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnut dotaci z programu „MATEŘSKÁ CENTRA 2020“ subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-15-2020-36, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-15-2020-36, př. 2.
Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 1. 7. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz