Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-16-2020-19: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek a na kapitole Kultura

RK-16-2020-19.pdf

Číslo materiálu 19
Číslo jednací RK-16-2020-19
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek a na kapitole Kultura
Zpracoval P. Buňat, M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál se zabývá rozpočtovým opatřením ve smyslu snížení kapitoly Nemovitý majetek a  posílení kapitoly Kultura na zajištění údržby hradu Roštejn.

V rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2020, v kapitole Nemovitý majetek, v příloze M3 – Kultura je zařazena akce Muzeum Vysočiny Jihlava – Hrad Roštejn – údržba venkovních ploch, ze které má být financována údržba venkovních ploch, dřevin a střech na hradě Roštejn. Objekt je svěřen k  hospodaření Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci (dále také „muzeum“). Tato údržba byla v letech 2018 a  2019 prováděna nad rámec běžné provozní údržby hradu jako doplnění k probíhající rekonstrukci. Jedná se například o revizi stromů, jejich zdravotní a  bezpečností ořez, čištění a  prohlídka střech altánů v předhradí, pravidelná údržba vegetace v okolí hradu apod.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovních ruchu (dále také „OKPPCR“) a odbor majetkový po vzájemné domluvě navrhují provedení rozpočtového opatření spočívajícího ve snížení  kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 – Kultura o částku 195 500 Kč při současném zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 o stejnou částku na údržbu objektu a dotčených ploch, která by měla být prováděna ze strany muzea. OKPPCR dále navrhuje, aby tato částka byla poskytnuta Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci ve formě zvýšeného příspěvku na provoz na rok 2020.

Výše uvedené rozpočtové opatření zapracuje muzeum ve formě úpravy schváleného finančního plánu na rok 2020.

Stanoviska Odbor majetkový

Odbor majetkový souhlasí s návrhem usnesení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a  galerií o částku 195 500 Kč při současném snížení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 – Kultura o částku 195 500 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o částku 195 500 Kč určenou na zajištění údržby venkovních ploch, dřevin a střech na hradě Roštejn v roce 2020.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz