Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-16-2020-62: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj - návrh na poskytnutí dotací v souladu s „PRAVIDLY RADY KRAJE VYSOČINA K OCHRANĚ A PREVENCI NEBEZPEČÍ VZNIKU A ROZŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 ZPŮSOBENÉ NOVÝM KORONAVIREM SARS-COV-2 V DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH UŽÍVANÝCH DOPRAVCI VEŘEJNÉ DOPRAVY V ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY V KRAJI VYSOČINA“

RK-16-2020-62.pdf, RK-16-2020-62pr01.pdf , RK-16-2020-62pr02.pdf

Číslo materiálu 62
Číslo jednací RK-16-2020-62
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj - návrh na poskytnutí dotací v souladu s „PRAVIDLY RADY KRAJE VYSOČINA K OCHRANĚ A PREVENCI NEBEZPEČÍ VZNIKU A ROZŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 ZPŮSOBENÉ NOVÝM KORONAVIREM SARS-COV-2 V DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH UŽÍVANÝCH DOPRAVCI VEŘEJNÉ DOPRAVY V ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY V KRAJI VYSOČINA“
Zpracoval A. Bulíčková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o návrh na přidělení dotací dopravcům veřejné dopravy v závazku veřejné služby Kraje Vysočina v souladu s „PRAVIDLY RADY KRAJE VYSOČINA K OCHRANĚ A PREVENCI NEBEZPEČÍ VZNIKU A ROZŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 ZPŮSOBENÉ NOVÝM KORONAVIREM SARS-COV-2 V DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH UŽÍVANÝCH DOPRAVCI VEŘEJNÉ DOPRAVY V ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY V KRAJI VYSOČINA“ (dále jen „Pravidla“), kteří podali žádost dle těchto Pravidel.

Dle Pravidel proběhl v termínu od 24. dubna 2020 do 30. dubna 2020 sběr žádostí o poskytnutí dotace. Bylo přijato 9 žádostí, všechny žádosti jsou v administrativním souladu s „Pravidly“. Celkové požadavky na dotaci u těchto žádostí jsou ve výši 904 000 Kč, což odpovídá předpokládané alokaci uvedené v Pravidlech (v kapitole Regionální rozvoj, § 5213 – Krizová opatření (ÚZ 27009) je pro tento účel vyčleněno celkem 904 000 Kč, tyto prostředky kraj obdržel na stanovený účel od Ministerstva dopravy).

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje radě kraje rozhodnout o poskytnutí dotace žadatelům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-16-2020-62, př.  1 a rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-16-2020-62, př. 2.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s navrhovaným usnesením

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 5213 - Krizová opatření subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-16-2020-62, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli dle materiálu RK-16-2020-62, př. 2.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz