Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-17-2018-114: Poskytnutí dotací v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

RK-17-2018-114.pdf, RK-17-2018-114pr01.pdf , RK-17-2018-114pr02.pdf

Číslo materiálu 114
Číslo jednací RK-17-2018-114
Název Poskytnutí dotací v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o poskytnutí dotací určených na spolufinancování nutných provozních nákladů Místních akčních skupin Kraje Vysočina (dále jen „MAS“), vzniklých v roce 2018.

V souladu se schválenými Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny ze dne 3. 4. 2018 č. 01/18 (dále jen „Pravidla“) proběhl pro rok 2018 v termínu od 7. května 2018 do 18. května 2018 sběr žádostí.  Celkem bylo v termínu přijato 17 žádostí, což odpovídá všem MAS na území Kraje Vysočina. Všechny podané žádosti jsou v administrativním souladu s Pravidly. Celkové požadavky na dotaci u všech žádostí jsou ve výši 1 300 000 Kč. V kapitole Regionální rozvoj je pro tento účel celkem vyčleněno 1 300 000 Kč.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) doporučuje Radě Kraje Vysočina schválit přidělení dotací v rámci Pravidel jednotlivým žadatelům dle seznamu, který je obsahem materiálu RK-17-2018-114, př. 1.

ORR navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli o dotaci dle materiálu RK-17-2018-114, př. 2.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. V rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018, v kapitole Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje je na dotace pro místní akční skupiny (ÚZ 00094) uvažováno s částkou 1 300 000 Kč.

Odbor informatiky

Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace PR02537.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje na realizaci akcí v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny žadatelům uvedeným v materiálu RK-17-2018-114, př. 1, za podmínek uvedených v materiálu RK-17-2018-114, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-17-2018-114, př. 2.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 8. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz