Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-17-2020-02: Partnerství mezinárodního hackathonu COVID MOBILITY RACE 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika

RK-17-2020-02.pdf

Číslo materiálu 2
Číslo jednací RK-17-2020-02
Název Partnerství mezinárodního hackathonu COVID MOBILITY RACE 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
Zpracoval V. Jáchim
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 0
Popis problému

Kraji Vysočina byla organizátory již třetím rokem opět nabídnuta účast formou partnerství na vzdělávací a soutěžní akci tzv. hackathonu s názvem COVID MOBILITY RACE 2020. Z důvodu pandemické situace se hackathon uskuteční ve dnech 4.-7.6. 2020 online formou. 

Tato akce je mezinárodní soutěží týmů studentů středních a vysokých škol a začínajících start-upů v oblasti vývoje inovativních řešení v oblasti řešení mobility v současné krizové i pokrizové situaci. Cílem akce je vytvoření prototypů řešení, která by zefektivnila virtuální nákupy, zrychlila a zkvalitnila procesy online objednávek, zkvalitnila procesy desinfekce vozidel soukromé i veřejné dopravy apod. Jako možný partner hackathonu jsme organizátorům navrhli vlastní téma - Aplikace pro podporu cestovního ruchu - stimulace incoming turismu. Téma bylo předběžně organizátory přijato a bude v případě krajského partnerství do hackathonu zařazeno. 

Pro Kraj Vysočina je zajímavá účast na této akci formou zapojení týmu pracovníků odboru informatiky do hodnocení samotných projektů, možné využití zajímavých řešení přímo v našem kraji stejně jako možnost navázání nových kontaktů pro budoucí inovativní společné projekty. Navíc jde i o zajímavou možnost jak kontaktovat specialisty, kteří mohou být v budoucnu příkladem pro obohacení krajského technického vzdělávání. Více o akci je na www.covidmobilityrace.com
Návrh řešení

Kraj Vysočina se bude podílet za zajišťování organizace tzv. hackathonu finanční částkou 49 000 Kč bez DPH.

K pokrytí nákladů na zapojení kraje do organizace hackathonu navrhujeme schválit rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Informatika , § 3636 – Územní rozvoj o částku 59 290 Kč (včetně DPH) Kč za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje.

Stanoviska Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 37 927 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 – Územní rozvoj o částku 59 290 Kč na zajištění organizace akce COVID MOBILITY RACE 2020 ze strany Kraje Vysočina při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 59 290 Kč.

Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 7. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz