Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-17-2020-51: FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-17-2020-51.pdf, RK-17-2020-51pr01.pdf , RK-17-2020-51pr02.pdf

Číslo materiálu 51
Číslo jednací RK-17-2020-51
Název FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval L. Vondrová
Předkládá E. Horná
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o návrh na poskytnutí dotací z programu „ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2020“ (dále jen „program“), který je součástí Fondu Vysočiny. Tento program vyhlásilo Zastupitelstvo Kraje dne 17.03.2020 usnesením č. 0159/02/2020/ZK. Program je určen pro podporu zvyšování odborné úrovně subjektů v sektoru zemědělství, zabývajících se činnostmi spojenými s prvovýrobou, zpracováním zemědělských produktů a uváděním zemědělských produktů na trh či subjektů v pěstitelské a chovatelské zájmové činnosti, a to z důvodu zajištění jejich vyšší konkurenceschopnosti.

Celkový objem alokovaných finančních prostředků v programu je 1 000 000 Kč. V termínu od 20.04.2020 do 24.04.2020 bylo doručeno celkem 16 žádostí. Celkové finanční požadavky jsou 827 700 Kč. Řídící výbor programu zasedal dne 18.05.2020. Všechny žádosti byly administrativně v pořádku. Řídící výbor hodnotil tedy všechny žádosti a doporučil rozhodnout poskytnout dotace všem žadatelům s celkovou výší dotace 827 700 Kč.

Návrh řešení

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina předkládá návrh řídícího výboru rozhodnout poskytnout dotace z programu subjektům, na projekt a ve výši podle materiálu RK-17-2020-51, př. 1 a rozhodnout uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-17-2020-51, př. 2.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Zemědělské akce 2020 (ORJ 2000000008) činí 1 000 000 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotace z programu „ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-17-2020-51, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-17-2020-51, př. 2.
Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 30. 4. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz