Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-10: Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

RK-18-2019-10.pdf, RK-18-2019-10pr01.pdf , RK-18-2019-10pr02.pdf , RK-18-2019-10pr03.pdf , RK-18-2019-10pr04.pdf , RK-18-2019-10pr05.pdf , RK-18-2019-10pr06.pdf

Číslo materiálu 10
Číslo jednací RK-18-2019-10
Název Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 6
Popis problému

Materiál se týká ukončení Smluv o poskytnutí dotace (dále také „Smlouva“), které byly uzavřeny v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. 

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel dne 24. 5. 2019 a 21. 5. 2019 žádosti o ukončení Smluv o poskytnutí kotlíkové dotace PR02270.2297 a PR02270.0653 dle materiálů RK-18-2019-10, př. 3 a RK-18-2019-10, př. 4

Příjemci nečerpali dotaci dle Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálů RK-18-2019-10, př. 1RK-18-2019-10, př. 2 a nyní podali žádost o ukončení Smlouvy. Dohodou o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace nedojde k ohrožení plnění závazků plynoucích Kraji Vysočina z Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina výše uvedené žádosti posoudil a navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálů RK-18-2019-10, př. 5 a RK-18-2019-10, př. 6.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálů RK-18-2019-10, př. 5 a RK-18-2019-10, př. 6.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz