Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-14: FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2019" - návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-18-2019-14.pdf, RK-18-2019-14pr01.pdf , RK-18-2019-14pr02.pdf , RK-18-2019-14pr03.pdf , RK-18-2019-14pr04.pdf , RK-18-2019-14pr05.pdf , RK-18-2019-14pr06.pdf

Číslo materiálu 14
Číslo jednací RK-18-2019-14
Název FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2019" - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval D. Šťastná
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 6
Popis problému

Materiál se zabývá návrhem na poskytnutí dotací z programu "Informační a komunikační technologie 2019" (dále jen "program"), který je součástí Fondu Vysočiny. Tento program na podporu rozvoje ICT a regionální ICT infrastruktury v Kraji Vysočina vyhlásilo zastupitelstvo kraje na svém zasedání č. 1/2019 dne 29. 1. 2019 usnesením č. 0061/01/2019/ZK.

Celkový objem finančních prostředků v programu činí 5 000 000 Kč. Do tohoto programu bylo zasláno celkem 150 žádostí. Do podprogramu A: Elektronické služby veřejné správy bylo zasláno 79 žádostí, do podprogramu B: Bezpečnost dat a virtualizace 25 žádostí, do podprogramu C: Síťová infrastruktura 40 žádostí a do podprogramu D: Digitální gramotnost 6 žádostí. Celková výše požadované dotace činí 12 958 262,- Kč. Z důvodu administrativního nesouladu s podmínkami danými výzvou programu bylo z dalšího hodnocení vyřazeno 8 žádostí. Řídící výbor hodnotil zbývajících 142 žádostí. Řídící výbor na svém zasedání dne 20. 5. 2019 navrhl podpořit celkem 48 projektů v celkové výši 4 990 828,- Kč. Všech 48 projektů je uspokojeno v plné požadované výši dotace.

Návrh řešení

Odbor informatiky, na základě rozhodnutí řídícího výboru programu "Informační a komunikační technologie 2019", navrhuje radě kraje, aby rozhodla poskytnout dotaci  subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2019-14, př. 1, uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2019-14, př. 2 a neposkytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2019-14, př. 3.

Zároveň navrhuje radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2019-14, př. 4, uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-18-2019-14, př. 5 a neposkytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2019-14, př. 6.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Informační a komunikační technologie 2019 (ORJ 1600000001) činí 5 000 000 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z programu „Informační a komunikační technologie 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2019-14, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2019-14, př. 2;
  • neposkytnout dotaci z programu „Informační a komunikační technologie 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2019-14, př. 3;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • rozhodnout poskytnout dotaci z programu „Informační a komunikační technologie 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2019-14, př. 4;
  • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2019-14, př. 5;
  • rozhodnout neposkytnout dotaci z programu „Informační a komunikační technologie 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2019-14, př. 6.
Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 31. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz