Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-16: Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina

RK-18-2019-16.pdf, RK-18-2019-16pr01.pdf , RK-18-2019-16pr02.pdf , RK-18-2019-16pr03.pdf , RK-18-2019-16pr04.pdf , RK-18-2019-16pr05.pdf

Číslo materiálu 16
Číslo jednací RK-18-2019-16
Název Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
Zpracoval L. Matysová, E. Oulehlová, D. Vrábelová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 5
Popis problému

Usnesením 0538/07/2017/ZK zastupitelstvo kraje zrušilo usnesení 0529/07/2013/ZK a schválilo s účinností od 1. 1. 2018 odměny předsedům a místopředsedům výborů a komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva Kraje Vysočina, ve výši 1300,- Kč za účast na jednom zasedání; odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva Kraje Vysočina, ve výši 800,- Kč za účast na jednom zasedání. Zároveň bylo uloženo radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje vždy na konci pololetí návrh na odměny pro členy komisí a výborů.

Odbor sekretariátu hejtmana obdržel dopis Ing. Miloše Štěpanovského (materiál RK-18-2019-16, př. 3), ve kterém se vzdává veškerých odměn, které plynou ze členství v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany.

Odbor sekretariátu hejtmana obdržel dopis Ing. Martina Uhlíře, MBA (materiál RK-18-2019-16, př. 4), ve kterém se vzdává veškerých odměn, které plynou ze členství v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany.

Odbor sekretariátu hejtmana obdržel dopis Milana Vojty, MBA, M.A. (materiál RK-18-2019-16, př. 5), ve kterém se vzdává veškerých odměn, které plynou ze členství v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany.

Návrh řešení

Příloha 1 tohoto materiálu specifikuje v intencích výše citovaného usnesení zastupitelstva kraje 0538/07/2017/ZK výši odměn pro jednotlivé předsedy, místopředsedy a členy výborů za období 1. 12. 2018 – 31. 5. 2019. 

Příloha 2 tohoto materiálu specifikuje v intencích výše citovaného usnesení zastupitelstva kraje 0538/07/2017/ZK výši odměn pro jednotlivé předsedy, místopředsedy a členy komisí za období 1.  12. 2018 – 31. 5. 2019. 

Příloha 3 tohoto materiálu je dopis Ing. Miloše Štěpanovského, kterým se vzdává veškerých odměn, které plynou ze členství v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany.

V této souvislosti navrhuje odbor sekretariátu hejtmana zastupitelstvu kraje vzít na vědomí vzdání se odměny Ing. Miloše Štěpanovského. 

Příloha 4 tohoto materiálu je dopis Ing. Martina Uhlíře, MBA, kterým se vzdává veškerých odměn, které plynou ze členství v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany.

V této souvislosti navrhuje odbor sekretariátu hejtmana zastupitelstvu kraje vzít na vědomí vzdání se odměny Ing. Martina Uhlíře, MBA.

Příloha 5 tohoto materiálu je dopis Milana Vojty, MBA, M.A., kterým se vzdává veškerých odměn, které plynou ze členství v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany.

V této souvislosti navrhuje odbor sekretariátu hejtmana zastupitelstvu kraje vzít na vědomí vzdání se odměny Milana Vojty, MBA, M.A. 

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 12. 2018 – 31. 5. 2019 dle materiálu RK-18-2019-16, př. 1;
  • schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 12. 2018 – 31. 5. 2019 dle materiálu RK-18-2019-16, př. 2;
  • vzít na vědomí vzdání se odměny Ing. Miloše Štěpanovského za činnost v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, dle materiálu RK-18-2019-16, př. 3;
  • vzít na vědomí vzdání se odměny Ing. Martina Uhlíře, MBA, za činnost v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, dle materiálu RK-18-2019-16, př. 4;
  • vzít na vědomí vzdání se odměny Milana Vojty, MBA, M.A., za činnost v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, dle materiálu RK-18-2019-16, př. 5.
Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana, Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 18. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz