Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-17: Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2018

RK-18-2019-17.pdf, RK-18-2019-17pr01.pdf

Číslo materiálu 17
Číslo jednací RK-18-2019-17
Název Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2018
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 1
Popis problému

Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zpracovává Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina jedenkrát ročně zprávu o stavu požární ochrany na území kraje (dále jen Zpráva), kterou předkládá Krajskému úřadu Kraje Vysočina k projednání v orgánech kraje.

Nyní je předložena Zpráva za rok 2018. Zpráva podává informace o dění na území Kraje Vysočina v oblasti požární ochrany a činnosti HZS Kraje Vysočina. Obsahuje statistické sledování a podává souhrnný obraz o dění. Obsahem Zprávy jsou také personální údaje a ekonomické informace o hospodaření HZS Kraje Vysočina.

Vzhledem k obsáhlosti této zprávy je předloženo její znění v elektronické podobě (viz materiál RK-18-2019-17, př. 1).

Návrh řešení

Doporučuje se radě kraje projednat Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2018.

Dle § 27 odst. 3 písm. a) zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, kraj projednává roční zprávu o stavu požární ochrany v kraji.

Stanoviska Bezpečnostní rada Kraje Vysočina

Bezpečnostní rada Kraje Vysočina dne 22. 5. 2019 projednala Zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2018.

Návrh usnesení bere na vědomí

Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2018 dle materiálu RK-18-2019-17, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2018 dle materiálu RK-18-2019-17, př. 1.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 30. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz