Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-20: Poskytnutí dotace na akci KoresponDance 2019

RK-18-2019-20.pdf, RK-18-2019-20pr01.pdf , RK-18-2019-20pr02.pdf

Číslo materiálu 20
Číslo jednací RK-18-2019-20
Název Poskytnutí dotace na akci KoresponDance 2019
Zpracoval O. Rázl
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 2
Popis problému

Na Kraj Vysočina se obrátila společnost Centrum choreografického rozvoje SE. S. TA, z. s. se žádostí o podporu akce mezinárodní festival KoresponDance 2019. 

Podpora této akce byla schválená v rámci materiálu Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje na jednání Rady Kraje Vysočina dne 15. 1. 2019 (č. usnesení 0008/01/2019/RK). Příjemce však v řádném termínu nepodepsal smlouvu a proto návrh zanikl.

Dne 6. 5. 2019 byla přijata nová žádost - viz materiál RK-18-2019-20, př. 1.

Návrh řešení

Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a navrhuje radě kraje poskytnout dotaci společnosti Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, z.s., Václavkova 343/20, Praha 6, IČ: 01475819 ve výši 120 000 Kč na pořádání akce KoresponDance 2019.

Stanoviska Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

OKPPCR nemá k materiálu připomínky a souhlasí s návrhem řešení. Festival KoresponDance je významným mezinárodním festivalem současného tance, pohybového divadla a tzv. nového cirkusu, jde o mimořádnou aktivitu tohoto druhu na Vysočině.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky.

Odbor regionálního rozvoje

Dotace byla zaevidována v systému eDotace ID O02779.0042.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3319 – Ostatní záležitosti kultury společnosti Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, z.s., Václavkova 343/20, Praha 6, IČ: 01475819 ve výši 120 000 Kč na pořádání akce KoresponDance 2019 dle materiálu RK-18-2019-20, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-18-2019-20, př. 2.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz