Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-21: Změna termínu vrácení zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

RK-18-2019-21.pdf, RK-18-2019-21pr01.pdf , RK-18-2019-21pr02.doc

Číslo materiálu 21
Číslo jednací RK-18-2019-21
Název Změna termínu vrácení zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Petrák, L. Charvátová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, (dále také „Nemocnice“) požádala o změnu termínu pro vrácení zápůjčky, o které rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina, a to:

  • usnesením č. 0445/06/2017/ZK o uzavření Smlouvy o zápůjčce ke krytí zbývající části výdajů spojených s realizací projektu Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče ve výši 77 500 000 Kč.

Zápůjčka určená k předfinancování výdajů projektu financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu pod názvem “Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ (dále také jen „projekt“) je k dnešnímu dni čerpána ve výši 47 802 533 Kč a termín pro vrácení celkové výše zápůjčky byl sjednán smlouvou o zápůjčce na 30. 6. 2019. 

Ředitel Nemocnice vzhledem k posunu termínu realizace projektu do 12. 8. 2019 požádal prostřednictvím odboru zdravotnictví orgány kraje o prodloužení termínů vrácení výše uvedené zápůjčky do 31. 12. 2019.

Návrh řešení

Vzhledem k posunu termínu realizace projektu a na základě předložené žádosti uvedené v materiálu RK-18-2019-21, př. 1 navrhl odbor zdravotnictví radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o zápůjčce, dle materiálu RK-18-2019-21, př. 2, a tím prodloužit termín pro vrácení schválené zápůjčky. 

Zápůjčka určená k předfinancování výdajů projektu financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu pod názvem “Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ bude uhrazena nejpozději do 31. 12. 2019. 

Uzavření smlouvy o poskytnutí zápůjčky je podle ustanovení § 36 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v pravomoci zastupitelstva kraje.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce k předfinancování výdajů projektu financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu pod názvem “Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ dle materiálu RK-18-2019-21, př. 2.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz