Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-26: 12. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina – „Bezpečná nemocnice“

RK-18-2019-26.pdf, RK-18-2019-26pr01.doc

Číslo materiálu 26
Číslo jednací RK-18-2019-26
Název 12. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina – „Bezpečná nemocnice“
Zpracoval D. Talpa
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Bezpečné prostředí pro naše pacienty a personál zdravotnických zařízení je téma, které zasahuje nás všechny. Zvýšení informovanosti o bezpečí ve zdravotnických zařízeních a zároveň vyjádření ocenění tomu zařízení, které v rámci naší republiky učinilo nejvíce kroků ke zvýšení bezpečí, bylo hlavní náplní všech ročníků celostátní soutěže „Bezpečná nemocnice“ a konference „Dny bezpečí“ v Jihlavě.

První ročník celostátní soutěže byl vyhlášen v září 2008. Od tohoto roku je do soutěže postupně přihlašován zvyšující se počet projektů. V loňském ročníku celostátní soutěže bylo přihlášeno celkem 21 projektů, z nichž hodnotící komise ocenila 5 vítězných projektů, které byly ohodnoceny cenou hejtmana Kraje Vysočina. Dále těchto 5 vítězných projektů získalo finanční ocenění spolupracujícího partnera firmy Johnson & Johnson, s.r.o. v celkové výši 150 tis. Kč určené na odborné vzdělávání vítězných projektových týmů. Zároveň se partner soutěže, firma Johnson & Johnson, s.r.o., rozhodl pro letošní ročník zachovat celkovou finanční odměnu pro vítězné projekty, tedy 150 tis. Kč, která bude vyplacená formou edukačních grantů v souladu s etickým MedTech kódem. 

Kraj Vysočina a partneři soutěže se rozhodli, že zastřešujícím tématem letošního ročníku celostátní soutěže „Bezpečná nemocnice“ pro soutěžící projekty i pro konferenci „Dny bezpečí“ bude téma „Kontinuální zvyšování kvality a efektivity zdravotní péče“

Nedílnou součástí kvality zdravotních služeb je i bezpečí. Uvítáme projekty řešící specifika klinických nebo ošetřovatelských procesů, projekty implementující indikátory kvality do zdravotních služeb nebo výkonnosti či efektivity poskytovatele včetně projektů zaměřených na elektronizaci zdravotnictví. Témata mohou směřovat na výzvy v oblasti poskytování a koordinace péče, lidských zdrojů, efektivní komunikaci uvnitř nemocnice nebo i s pacientem a jeho vzdělávání v různých terapeutických oblastech.

Kraj Vysočina, jako vyhlašovatel celostátní soutěže „Bezpečná nemocnice“, tak pokračuje v tradici vyhlášení hlavního tématu soutěže, které zohledňuje aktuální prioritu v oblasti bezpečí při poskytování zdravotních služeb.

Návrh řešení

Práce na zvyšování bezpečí ve zdravotnických zařízeních je neustále se opakující a nekončící proces.

Navrhuje se radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit dvanáctý ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina „Bezpečná nemocnice“ v souladu s materiálem RK-18-2019-26, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • schválit vyhlášení dvanáctého ročníku celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina s názvem „Bezpečná nemocnice“;
  • vzít na vědomí text vyhlášení celostátní soutěže včetně kritérií pro hodnocení přihlášených projektů dle materiálu RK-18-2019-26, př. 1.
Odpovědnost Odbor zdravotnictví
Termín 31. 10. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz