Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-28: FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-18-2019-28.pdf, RK-18-2019-28pr01.pdf , RK-18-2019-28pr02.pdf , RK-18-2019-28pr03.pdf , RK-18-2019-28pr04.pdf , RK-18-2019-28pr05.pdf , RK-18-2019-28pr06.pdf

Číslo materiálu 28
Číslo jednací RK-18-2019-28
Název FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval O. Tvarůžková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 6
Popis problému

Usnesením zastupitelstva kraje č. 0156/02/2019/ZK byla schválena výzva programu „Investujme v sociálních službách 2019“ na podporu realizace investičních akcí určeného pro nestátní neziskové organizace a obce poskytující sociální služby. Celkový objem finančních prostředků tohoto programu je 3 500 000 Kč.

Uzávěrka programu byla 7. 5. 2019. V tomto termínu bylo doručeno celkem 37 žádostí s celkovým finančním požadavkem 7 061 982 Kč. Vyhodnocením programu se zabýval řídící výbor na svém zasedání dne 21. 5. 2019. Z důvodu administrativního nesouladu bylo vyřazeno 6 žádostí a dalších 31 projektů postoupilo do bodového hodnocení. Členové řídícího výboru navrhli k finanční podpoře 18 projektů v celkové požadované výši 3 480 326 Kč.

Tento program byl realizován již v předchozích devíti letech a stále se setkává s velkým ohlasem u poskytovatelů sociálních služeb, protože finance na investice získávají s velkými obtížemi. Jedná se o stabilní služby na území kraje a dotace na investice je prospěšná pro jejich další rozvoj.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí na základě usnesení řídícího výboru navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout dotaci žadatelům uvedeným v materiálu RK-18-2019-28, př. 1 a uzavřít s žadateli smlouvy dle materiálu RK-18-2019-28, př. 5, neposkytnout dotaci žadatelům uvedeným v materiálu RK-18-2019-28, př. 2; doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci žadatelům uvedeným v materiálu RK-18-2019-28, př. 3 a uzavřít s žadateli smlouvy dle materiálu RK-18-2019-28, př. 6, neposkytnout dotaci žadatelům uvedeným v materiálu RK-18-2019-28, př. 4.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Investujme v sociálních službách 2019 (ORJ 5100000001) činí 3 500 000 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z programu „Investujme v sociálních službách 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2019-28, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2019-28, př. 5;
  • neposkytnout dotaci z programu „Investujme v sociálních službách 2019“ subjektům uvedeným v materiálu RK-18-2019-28, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

  • poskytnout dotaci z programu „Investujme v sociálních službách 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2019-28, př. 3;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2019-28, př. 6;
  • neposkytnout dotaci z programu „Investujme v sociálních službách 2019“ subjektům uvedeným v materiálu RK-18-2019-28, př. 4.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz