Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-29: Úprava rozpočtu projektu v rámci Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2019

RK-18-2019-29.pdf, RK-18-2019-29pr01.docx

Číslo materiálu 29
Číslo jednací RK-18-2019-29
Název Úprava rozpočtu projektu v rámci Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2019
Zpracoval S. Holbová, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina podal na Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen "MPSV") na základě usnesení rady kraje č. 0551/10/2019/RK ze dne 3.  4.  2019 žádost o dotaci na projekt s názvem "Vysočina pro seniory - aktivně a spolu!!!", v rámci Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2019. Po hodnocení a jednání dotační komise MPSV byla požadovaná částka dotace na projekt ve  2  429  000  Kč pokrácena na částku 2  170  000 Kč. Dotační komise vyřadila z projektu aktivity, které svým zaměřením nespadají do tohoto dotačního titulu (Svátek seniorů, Branný závod pro seniory, Letní tábor pro seniory a Taneční projekt v rámci tanečního festivalu Korespondance). Na základě tohoto rozhodnutí dotační komise byl dle požadavku MPSV vypracován upravený rozpočet projektu, který je uveden v materiálu RK-18-2019-29, př. 1,  a dle kterého bude projekt s názvem "Vysočina pro seniory - aktivně a spolu!!!" realizován.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit upravený rozpočet projektu s názvem „Vysočina pro seniory - aktivně a spolu!!!“ a přehled požadovaný prostředků od MPSV v rámci Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2019 dle materiálu  RK-18-2019-29, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

upravený rozpočet projektu „Vysočina pro seniory - aktivně a spolu!!!“ a přehled požadovaný prostředků od MPSV v rámci Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2019 dle materiálu  RK-18-2019-29, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí odeslat Ministerstvu práce a sociálních věcí upravený rozpočet projektu „Vysočina pro seniory - aktivně a spolu!!!“ a přehled požadovaných prostředků od MPSV v rámci Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2019 dle materiálu  RK-18-2019-29, př. 1.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 7. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz