Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-42: Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Červená Lhota, Útěchovičky a Velká Ves

RK-18-2019-42.pdf, RK-18-2019-42pr01.docx , RK-18-2019-42pr02.docx

Číslo materiálu 42
Číslo jednací RK-18-2019-42
Název Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Červená Lhota, Útěchovičky a Velká Ves
Zpracoval V. Veselá
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o bezúplatné nabytí pozemků od České republiky, s právem hospodaření pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci.

Majetkový odbor požádal Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci o bezúplatný převod pozemků:

  • par. č. 2180 o výměře 130 m2 v k. ú. a obci Červená Lhota, silnice II/351
  • par. č. 524/4 o výměře 290 m2, par. č. 524/8 o výměře 213 m2 a par. č. 524/12 o výměře 1234 m2 v k. ú. a obci Útěchovičky, silnice III/12917
  • par. č. 1212/65 o výměře 318 m2 v k. ú. Velká Ves a obci Lukavec, křižovatka silnic III/1272 a III/1273.

Pozemky jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Pelhřimov a Třebíč pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, Třanovského 622/11 Řepy, 163 00 Praha 6.

V souladu s ustanovením § 16, odst. 8, zákona č. 77/1997 Sb., o státní podniku v platném znění, vypracoval Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci Smlouvy o bezúplatném převodu  pozemků č. 14/950/19/B a č. 15/950/19/B, kterými hodlá Kraji Vysočina v k. ú. Červená Lhota, Útěchovičky a Velká Ves tyto pozemky darovat. 

Návrh řešení

OM navrhuje bezúplatné nabytí pozemků:

  • par. č. 2180 o výměře 130 m2 v k. ú. a obci Červená Lhota
  • par. č. 524/4 o výměře 290 m2, par. č. 524/8 o výměře 213 m2 a par. č. 524/12 o výměře 1234 m2 v k. ú. a obci Útěchovičky
  • par. č. 1212/65 o výměře 318 m2 v k. ú. Velká Ves a obci Lukavec

od České republiky s právem hospodaření pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, Třanovského 622/11 Řepy, 163 00 Praha 6 do vlastnictví Kraje Vysočina. Pozemky budou následně předány dodatkem zřizovací listiny do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

Smlouvy o bezúplatném převodu jsou uvedeny v materiálech RK-18-2019-42, př. 1 a RK-18-2019-42, př. 2.

Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným převodem uvedené pozemky od České republiky, s právem hospodaření pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, Třanovského 622/11 Řepy, 16300 Praha 6 do vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálů RK-18-2019-42, př. 1 a RK-18-2019-42, př. 2.

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s nabytím uvedených pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina.

Krajská správa a údržby silnic Vysočiny

KSÚSV souhlasí s nabytím uvedených pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným převodem pozemky:

  • par. č. 2180 o výměře 130 m2 v k. ú. a obci Červená Lhota
  • par. č. 524/4 o výměře 290 m2, par. č. 524/8 o výměře 213 m2 a par. č. 524/12 o výměře 1234 m2 v k. ú. a obci Útěchovičky
  • par. č. 1212/65 o výměře 318 m2 v k. ú. Velká Ves a obci Lukavec

od České republiky, s právem hospodaření pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Řepy, 163 00 Praha 6 do vlastnictví  Kraje Vysočina dle smluv dle materiálů RK-18-2019-42, př. 1 a RK-18-2019-42, př. 2.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 18. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz