Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-08: Souhlas s výpůjčkou pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

RK-18-2020-08.pdf, RK-18-2020-08pr01.pdf , RK-18-2020-08pr02.pdf

Číslo materiálu 8
Číslo jednací RK-18-2020-08
Název Souhlas s výpůjčkou pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Zpracoval L. Charvátová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (dále také „nemocnice“), požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce přístroje pro Time Real PCR. Předmětem výpůjčky je doinstalování dodatečného modulu k přístroji pro Time Real PCR v hodnotě 150 000 Kč. Dodatečný modul je samostatná pracovní jednotka, kterou lze přidat do stávajícího přístroje a navýšit kapacitu zařízení. V každém modulu se pak vyšetřuje jeden pacient pomocí jedné reagenční kazety a moduly jsou navzájem na sobě nezávislé v čase i v typu analýzy. Předmět výpůjčky bude sloužit na oddělení mikrobiologie v centrální laboratoři nemocnice. Smlouva o výpůjčce je uzavřena na dobu neurčitou.  Bližší podmínky výpůjčky obsahuje materiál RK-18-2020-08, př. 1. Smlouva o výpůjčce je obsažena v materiálu RK-18-2020-08, př. 2.

Nemocnice je podle čl. 2 odst. 3 písm. b) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19.  3. 2019 č. 02/19 oprávněna k uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu delší než tři roky pouze s předchozím souhlasem zřizovatele.

Návrh řešení

Předmětem výpůjčky je majetek, který nemocnice potřebuje k zajištění hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví proto doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce pro nemocnici dle materiálu RK-18-2020-08, př. 1.

Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce dle materiálu RK-18-2020-08, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz