Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-10: Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu rostoucích provozních nákladů pro zřizované nemocnice

RK-18-2020-10.pdf, RK-18-2020-10pr01.xlsx

Číslo materiálu 10
Číslo jednací RK-18-2020-10
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu rostoucích provozních nákladů pro zřizované nemocnice
Zpracoval H. Vorálková, M. Krylová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Usnesením 0090/02/2020/ZK ze dne 17. 3. 2020 schválilo zastupitelstvo kraje zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2019 ve výši 60 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2020, kapitoly Zdravotnictví (položky rezerva) na zkvalitnění lékařské péče a posílení cashflow. Tyto prostředky budou poskytnuty nemocnicím zřizovaným Krajem Vysočina (dále také „nemocnice“) formou příspěvku na provoz s určením na úhradu rostoucích provozních nákladů, které nebudou vykryty výnosy od zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči dle úhradové vyhlášky na rok 2020. Všechny nemocnice očekávají za rok 2020 deficitní (ztrátové) hospodaření, především díky nárůstu osobních nákladů, a také pandemii COVID - 19.

Návrh na rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé nemocnice vychází z poměrné výše skutečných osobních nákladů jednotlivých nemocnic k celkovým osobním nákladům všech nemocnic za rok 2019. Dle vypočteného procenta je stanoven finanční podíl každé nemocnice z rozdělované částky. Výpočet pro rozdělení příspěvku je uveden v materiálu RK-18-2020-10, př. 1.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit:

  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 60 000 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 60 000 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro jednotlivé nemocnice v celkové výši 60 000 000 Kč za účelem úhrady rostoucích provozních nákladů, které nebudou vykryty výnosy od zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči dle úhradové vyhlášky na rok 2020, dle materiálu  RK-18-2020-10, př. 1.

Finanční prostředky budou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s  výkonem zřizovatelské funkce.  

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 60 000 000 Kč, při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 60 000 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 12 600 000 Kč
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 17 383 000 Kč
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 11 026 000 Kč
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 7 730 000 Kč
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 11 261 000 Kč

za účelem úhrady rostoucích provozních nákladů, které nebudou vykryty výnosy od zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči dle úhradové vyhlášky na rok 2020.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz