Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-22: Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina

RK-18-2020-22.pdf, RK-18-2020-22pr01.pdf , RK-18-2020-22pr02.pdf

Číslo materiálu 22
Číslo jednací RK-18-2020-22
Název Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
Zpracoval L. Matysová, E. Oulehlová, D. Vrábelová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 2
Popis problému

Usnesením 0538/07/2017/ZK zastupitelstvo kraje zrušilo usnesení 0529/07/2013/ZK a schválilo s účinností od 1. 1. 2018 odměny předsedům a místopředsedům výborů a komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva Kraje Vysočina, ve výši 1300,- Kč za účast na jednom zasedání; odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva Kraje Vysočina, ve výši 800,- Kč za účast na jednom zasedání. Zároveň bylo uloženo radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje vždy na konci pololetí návrh na odměny pro členy komisí a výborů.

Návrh řešení

Příloha 1 tohoto materiálu specifikuje v intencích výše citovaného usnesení zastupitelstva kraje 0538/07/2017/ZK výši odměn pro jednotlivé předsedy, místopředsedy a členy výborů za období 1. 12. 2019 – 31. 5. 2020. 

Příloha 2 tohoto materiálu specifikuje v intencích výše citovaného usnesení zastupitelstva kraje 0538/07/2017/ZK výši odměn pro jednotlivé předsedy, místopředsedy a členy komisí za období 1. 12. 2019 – 31. 5. 2020. 

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

  • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 12. 2019 – 31. 5. 2020 dle materiálu RK-18-2020-22, př. 1;
  • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 12. 2019 – 31. 5. 2020 dle materiálu RK-18-2020-22, př. 2.
Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana, Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 16. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz