Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-23: Přijetí věcného daru od společnosti Jakes Invest s.r.o.

RK-18-2020-23.pdf, RK-18-2020-23pr01.doc

Číslo materiálu 23
Číslo jednací RK-18-2020-23
Název Přijetí věcného daru od společnosti Jakes Invest s.r.o.
Zpracoval Z. Čech
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 1
Popis problému

Společnost Jakes Invest s.r.o. nabídla Kraji Vysočina věcný dar v podobě 740 ks respirátorů FFP2/KN95 s ventilem, 20 ochranných brýlí, 40 ochranných štítů a 4 balení Covid testů (po 25 ks) v celkové výši 254.860,00 Kč určených pro zdravotnický personál ve zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina. Společnost Jakes Invest s.r.o. je iniciátorem této pomoci.  Věcný dar je určen na podporu v době pandemie koronaviru SARS-CoV.

Návrh řešení

Doporučujeme Radě Kraje Vysočina rozhodnout o nabytí věcného daru dle materiálu RK-18-2020-23, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

nabýt movité věci na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-18-2020-23, př. 1.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 12. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz