Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-34: FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-18-2020-34.pdf, RK-18-2020-34pr01.pdf , RK-18-2020-34pr02.pdf , RK-18-2020-34pr03.pdf , RK-18-2020-34pr04.pdf , RK-18-2020-34pr05.pdf , RK-18-2020-34pr06.pdf

Číslo materiálu 34
Číslo jednací RK-18-2020-34
Název FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval O. Tvarůžková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 6
Popis problému

Usnesením zastupitelstva kraje č. 0157/02/2020/ZK byla schválena výzva programu „Investujme v sociálních službách 2020“ na podporu realizace investičních akcí určeného pro nestátní neziskové organizace a obce poskytující sociální služby. Celkový objem finančních prostředků tohoto programu je 4 000 000 Kč.

Uzávěrka programu byla 4. 5. 2020. V tomto termínu bylo doručeno celkem 28 žádostí s celkovým finančním požadavkem 5 775 013 Kč. Vyhodnocením programu se zabýval řídící výbor na svém zasedání dne 19. 5. 2020. Z důvodu administrativního nesouladu byly vyřazeny 3 žádosti a dalších 25 projektů postoupilo do bodového hodnocení. Členové řídícího výboru navrhli k finanční podpoře 19 projektů v celkové požadované výši 3 981 293 Kč.

Tento program byl realizován již v předchozích deseti letech a stále se setkává s velkým ohlasem u poskytovatelů sociálních služeb, protože finance na investice získávají s velkými obtížemi. Jedná se o stabilní služby na území kraje a dotace na investice je prospěšná pro jejich další rozvoj.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí na základě usnesení řídícího výboru navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu RK-18-2020-34, př. 1 a uzavřít s žadateli smlouvy dle materiálu RK-18-2020-34, př. 5, neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v  materiálu RK-18-2020-34, př. 2; doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu RK-18-2020-34, př. 3 a uzavřít s žadateli smlouvy dle materiálu RK-18-2020-34, př. 6, neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu RK-18-2020-34, př. 4.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Investujme v sociálních službách 2020 (ORJ 5100000007) činí 4 000 000 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z programu „Investujme v sociálních službách 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2020-34, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2020-34, př. 5;
  • neposkytnout dotaci z programu „Investujme v sociálních službách 2020“ subjektům uvedeným v materiálu RK-18-2020-34, př. 2;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • rozhodnout poskytnout dotaci z programu „Investujme v sociálních službách 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2020-34, př. 3;
  • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2020-34, př. 6;
  • rozhodnout neposkytnout dotaci z programu „Investujme v sociálních službách 2020“ subjektům uvedeným v materiálu RK-18-2020-34, př. 4.
Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz