Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-45: FOND VYSOČINY – Regionální kultura 2019 - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV 02734.0048

RK-18-2020-45.pdf, RK-18-2020-45pr01.pdf , RK-18-2020-45pr02.pdf , RK-18-2020-45pr03.doc

Číslo materiálu 45
Číslo jednací RK-18-2020-45
Název FOND VYSOČINY – Regionální kultura 2019 - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV 02734.0048
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 3
Popis problému

V rámci programu „Regionální kultura 2019“ byla uzavřena s městem Kamenice nad Lipou Smlouva o  poskytnutí dotace ID FV02734.0048  na projekt „Festival pěveckých sborů“ ve výši 15 000 Kč (RK-18-2020-45, př. 1). Vzhledem k vzniklé situaci, kdy byly zrušeny všechny společenské, sportovní a kulturní akce požádalo město Kamenice nad Lipou o prodloužení realizace projektu do 31. 12. 2020. Žádost je přílohou materiálu RK-18-2020-45, př. 2

Návrh řešení

Vzhledem k tomu, že žádost byla podána včas (tj, před termínem vypršení lhůty pro realizaci projektu dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace) a aktuální stav kolem pandemie COVID-19 neumožňuje realizaci této plánované akce, navrhuje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o  poskytnutí dotace dle materiálu RK-18-2020-45, př. 3.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID  FV02734.0048 dle materiálu RK-18-2020-45, př. 3.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 16. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz