Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-50: Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci akce „Zajištění řádného provozu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod spojeného s ukončováním ROP JV pro roky 2018 - 2021"

RK-18-2020-50.pdf, RK-18-2020-50pr01.pdf , RK-18-2020-50pr02.pdf , RK-18-2020-50pr03.docx

Číslo materiálu 50
Číslo jednací RK-18-2020-50
Název Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci akce „Zajištění řádného provozu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod spojeného s ukončováním ROP JV pro roky 2018 - 2021"
Zpracoval P. Benešová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál se týká ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 8. 8. 2017 s příjemcem Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen „Příjemce“) na realizaci akce „Zajištění řádného provozu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod spojeného s ukončováním ROP JV pro roky 2018 - 2021", ID O02106.0001 (dále také „Smlouva“). Smlouva je přiložena v materiálu RK-18-2020-50, př. 1. Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel dne 4. 5. 2020 žádost o ukončení Smlouvy ID O02106.0001, která je přiložena v  materiálu RK-18-2020-50, př. 2. V této žádosti Příjemce sdělil, že vzhledem k předpokládaným finančním potřebám nebude žádat o prostředky na rok 2020 a 2021 a navrhl ukončení smlouvy. 

Příjemce měl dle Smlouvy možnost čerpat v letech 2018 – 2021 dotaci na akci až do celkové výše 2 953 000 Kč. V roce 2018 byla Příjemci na základě žádosti vyplacena dotace ve výši 1 285 000 Kč. Z této částky bylo dle předložených Informativních zpráv o čerpání dotace vyčerpáno v roce 2018 celkem 563 804,71 Kč a v roce 2019 celkem 305 486,22 Kč. Nevyčerpaný zůstatek ve výši 415 709,07 Kč byl převeden do roku 2020 a byl v plné výši vrácen na bankovní účet poskytovatele.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina výše uvedenou žádost posoudil a  navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-18-2020-50, př. 3.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-18-2020-50, př. 3.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 8. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz