Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-51: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – informace a ukončení projektu „Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost“

Neveřejný materiál:
Materiál je neveřejný z důvodů ochrany jiných než osobních údajů vyplývající ze zákona (skutečnosti podléhající neveřejnému režimu).

RK-18-2020-51.pdf, RK-18-2020-51pr01.pdf , RK-18-2020-51pr02.xls

Číslo materiálu 51
Číslo jednací RK-18-2020-51
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – informace a ukončení projektu „Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost“
Zpracoval B. Šprynarová, P. Tlustoš
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz