Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-58: FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu NAŠE ŠKOLA 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-18-2020-58.pdf, RK-18-2020-58pr01.pdf , RK-18-2020-58pr02.pdf , RK-18-2020-58pr03.pdf , RK-18-2020-58pr04.pdf , RK-18-2020-58pr05.pdf , RK-18-2020-58pr06.pdf

Číslo materiálu 58
Číslo jednací RK-18-2020-58
Název FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu NAŠE ŠKOLA 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 6
Popis problému

Jedná se o rozhodnutí o poskytnutí dotací žadatelům z programu NAŠE ŠKOLA 2020 (dále jen program). Tento program je určen k podpoře realizace projektů řešících opravy, rekonstrukce, modernizace a dovybavení budov stávajících základních škol tak, aby jejich stav odpovídal hygienickým, bezpečnostním a prostorovým podmínkám v souvislosti s aktuálním demografickým vývojem v oblasti počtu dětí školního věku. 

Maximální dotace činí 120 000 Kč na jeden projekt. Uzávěrka programu byla dne 27. 3. 2020. Bylo doručeno celkem 45 žádostí s celkovým finančním požadavkem 4 436 798 Kč. Schválená finanční alokace programu činí 4 000 000 Kč. Jednání řídícího výboru programu probíhalo distančně. Z důvodu administrativního nesouladu s Výzvou programu byla z hodnocení vyřazena 1 žádost. Zbývajících 44 žádostí s celkovým finančním požadavkem 4 316 798 Kč postoupilo do bodového hodnocení. Výsledkem bodového hodnocení žádostí je 39 žádostí navržených k  podpoře v požadované výši a v celkovém objemu 3 933 754 Kč. Zůstatek finanční alokace programu činí 66 246  Kč.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) na základě usnesení řídícího výboru programu navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu RK-18-2020-58, př. 1,  rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli o dotaci dle materiálu RK-18-2020-58, př. 2 a rozhodnout neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu RK-18-2020-58, př. 3.

ORR na základě usnesení řídícího výboru programu navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotaci žadatelům uvedeným v materiálu RK-18-2020-58, př. 4., rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli o dotaci dle materiálu RK-18-2020-58, př. 5 a rozhodnout neposkytnout dotaci žadatelům uvedeným v materiálu RK-18-2020-58, př. 6.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve FONDU VYSOČINY. Aktuální stav programu NAŠE ŠKOLA 2020 (ORJ 9000000007) činí 4 000 000 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z programu NAŠE ŠKOLA 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2020-58, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2020-58, př. 2;
  • neposkytnout dotaci z programu NAŠE ŠKOLA 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2020-58, př. 3;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • rozhodnout poskytnout dotaci z programu NAŠE ŠKOLA 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2020-58, př. 4;
  • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2020-58, př. 5;
  • rozhodnout neposkytnout dotaci z programu NAŠE ŠKOLA 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2020-58, př. 6.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 8. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz