Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-65: Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

RK-18-2020-65.pdf, RK-18-2020-65pr01.doc

Číslo materiálu 65
Číslo jednací RK-18-2020-65
Název Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Zpracoval V. Veselá, M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o schválení dodatku Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.

Na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje byly majetkovým odborem a ve spolupráci majetkového odboru a KSÚSV uskutečněny výkupy pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. tříd.

Některé pozemky byly získány bezúplatným převodem od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Pozemky, které jsou již ve vlastnictví Kraje Vysočina, jsou určené k předání do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.

Návrh řešení

OM navrhuje schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-18-2020-65, př. 1. Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny KSÚSV.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. XXXX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2020-65, př. 1

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 16. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz