Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-67: Návrh na zrušení usnesení 0209/03/2020/ZK, prodej pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-18-2020-67.pdf, RK-18-2020-67pr01.pdf

Číslo materiálu 67
Číslo jednací RK-18-2020-67
Název Návrh na zrušení usnesení 0209/03/2020/ZK, prodej pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 16. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz