Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-73: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina

RK-18-2020-73.pdf, RK-18-2020-73pr01.pdf

Číslo materiálu 73
Číslo jednací RK-18-2020-73
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
Zpracoval M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší žádost Nadačního fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina o finanční dotaci ve výši 1 700 000 Kč na pravidelnou činnost výchovy talentované mládeže v programu Fotbalové asociace České republiky na období od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021. Kraj Vysočina podpisem memoranda 2. 11. 2015 společně se statutárním městem Jihlava podpořil program regionální fotbalové akademie v Kraji Vysočina. Nadační fond regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021 zajišťuje koordinaci práce s nejtalentovanější fotbalovou mládeží ve věku od 12 do 15 let v kraji a naplňuje tím dlouhodobý program akademie. Přínosem programu je konfrontace vybraných hráčů dané věkové kategorie pod vedením elitních trenérů. Činnost akademie nemá za úkol pouze sportovní rozvoj, ale z hlediska výchovy mládeže také dohlíží na plnění školních povinností a chování. Pravidelný režim s profesionálním sportovním vedením umožní mladým hráčům plně rozvinout jejich talent a v dlouhodobém horizontu pomůže českému fotbalu vychovat hráče srovnatelné s vyspělými evropskými zeměmi.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina se sídlem Jiráskova  2603/69, 586 01 Jihlava IČO: 04417909, dotaci ve výši 1 700 000 Kč na činnost regionální fotbalové akademie ve školním roce 2020 – 2021. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020, v  kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 je na podporu Fotbalové akademie uvažována částka 1 700 000 Kč.

Dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje zastupitelstvo kraje o poskytování dotací nad 200 000 Kč v jednotlivém případě právnickým a fyzickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o  jejich poskytnutí.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ve schváleném rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 je počítáno s finančními prostředky na podporu regionální fotbalové Akademie  Kraje Vysočina.

Odbor regionálního rozvoje

Dotace byla zaevidována v systému eDotace.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost ve výši 1 700 000 Kč Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina se sídlem Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava, IČO: 04417909 dle materiálu RK-18-2020-73, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-18-2020-73, př. 1.
Odpovědnost Odbor ekonomický (31. 8. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2020)
Termín 30. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz