Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-74: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace městu Ledeč nad Sázavou

RK-18-2020-74.pdf, RK-18-2020-74pr01.pdf

Číslo materiálu 74
Číslo jednací RK-18-2020-74
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace městu Ledeč nad Sázavou
Zpracoval K. Ubr, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší žádost města Ledeč nad Sázavou o dotaci na přístavbu šaten zimního stadionu. Realizace projektu přístavba šaten je dalším krokem v provádění plánované rekonstrukce místního zimního stadionu. Město z vlastních rozpočtových prostředků v předchozích letech již zrealizovalo kompletní rekonstrukci střechy, odvlhčení objektu a pořídilo nový systém chlazení.

Zimní stadion kromě hokejistů využívají i oddíly krasobruslení a veřejnost v rámci pravidelných hodin veřejného bruslení. V dopoledních hodinách je často využíván pro výuku tělesné výchovy školami, a to i krajem zřizovaného Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout městu Ledeč nad Sázavou, se sídlem Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 00267759 dotaci výši 1 380 412 Kč na přístavbu šaten zimního stadionu s přihlédnutím na rozsah spolupráce s krajskou školou. V rozpočtu kraje na rok 2020, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 je na podporu významných strategických sportovních zařízení uvažována částka 20 mil. Kč.

Dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje zastupitelstvo kraje o poskytování dotací nad 200 000 Kč v jednotlivém případě právnickým a fyzickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o  jejich poskytnutí.

Stanoviska Odbor ekonomický

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0090/02/2020/ZK ze dne 17. 3. 2020 vyčlenilo na kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 částku 20 mil. Kč na poskytnutí dotací na podporu vybudování významných strategických sportovních zařízení.

Odbor regionálního rozvoje

Dotace byla zaevidována v systému eDotace.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • rozhodnout poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost dotaci městu Ledeč nad Sázavou, se sídlem Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 00267759 ve výši 1 380 412 Kč na přístavbu šaten zimního stadionu;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-18-2020-74, př. 1.
Odpovědnost Odbor ekonomický (31. 7. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz