Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-76: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace spolku Horácký tenisový klub Třebíč, z.s.

RK-18-2020-76.pdf, RK-18-2020-76pr01.pdf

Číslo materiálu 76
Číslo jednací RK-18-2020-76
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace spolku Horácký tenisový klub Třebíč, z.s.
Zpracoval K. Ubr, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší žádost spolku Horácký tenisový klub Třebíč, z.s. o dotaci na výstavbu víceúčelové sportovní haly. V rámci projektu bude vybudována nová hala pro celoroční činnost. Vybudováním montované haly s umělým povrchem dojde k rozšíření činnosti nejen oddílu tenisu, ale i činnosti Krajského centra talentované mládeže, která je spolkem zajišťována.

Víceúčelová hala bude v průběhu roku využívána školními zařízeními zřizovanými jak městem (ZŠ TGM Třebíč), tak i krajem (Střední průmyslová škola Třebíč, Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky Třebíč).

Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout spolku Horácký tenisový klub Třebíč, z.s., se sídlem Janáčkovo stromořadí 156, Jejkov, 674 01 Třebíč, IČO:  26615151 dotaci ve výši 2 502 192 Kč na výstavbu víceúčelové sportovní haly. V rozpočtu kraje na rok 2020, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 je na podporu významných strategických sportovních zařízení uvažována částka 20 mil. Kč.

Dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje zastupitelstvo kraje o poskytování dotací nad 200 000 Kč v jednotlivém případě právnickým a fyzickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o  jejich poskytnutí.

Stanoviska Odbor ekonomický

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0090/02/2020/ZK ze dne 17. 3. 2020 vyčlenilo na kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 částku 20 mil. Kč na poskytnutí dotací na podporu vybudování významných strategických sportovních zařízení.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • rozhodnout poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost dotaci spolku Horácký tenisový klub Třebíč, z.s., se sídlem Janáčkovo stromořadí 156, Jejkov, 674 01 Třebíč, IČO: 26615151 ve výši 2 502 192 Kč na výstavbu víceúčelové sportovní haly;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-18-2020-76, př. 1.
Odpovědnost Odbor ekonomický (31. 7. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz