Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-79: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace spolku THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s.

RK-18-2020-79.pdf, RK-18-2020-79pr01.pdf

Číslo materiálu 79
Číslo jednací RK-18-2020-79
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace spolku THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s.
Zpracoval M. Kastner, K. Ubr
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší žádost spolku THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. o dotaci na rekonstrukci stávajícího objektu na Sportovní centrum Třebíč. V rámci projektu bude zrekonstruován stávající objekt (bývalá kotelna) se změnou užívání na Sportovní centrum Třebíč. Celkové stavební úpravy budou realizovány za účelem vybudování a provozování tělocvičny, posilovny, horolezecké stěny, kardio zóny, masérny a sociálního zázemí.

Prostory budou využívány sportovními kluby, školními zařízeními a veřejností. V rámci rozšíření výuky tělesné výchovy bude Střední škola stavební Třebíč (zřizovatelem je Kraj Vysočina) využívat toto zařízení k aktivitám, které není sama schopna zajistit.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout spolku THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s se sídlem Čeloudova 1117/56, Horka-Domky, 674 01 Třebíč, IČO: 70816387 dotaci ve výši 2 228 188 Kč na rekonstrukci stávajícího objektu na Sportovní centrum Třebíč. V rozpočtu kraje na rok 2020, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 je na podporu významných strategických sportovních zařízení uvažována částka 20 mil. Kč.

Dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje zastupitelstvo kraje o poskytování dotací nad 200 000 Kč v jednotlivém případě právnickým a fyzickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

Stanoviska Odbor ekonomický

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0090/02/2020/ZK ze dne 17. 3. 2020 vyčlenilo na kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 částku 20 mil. Kč na poskytnutí dotací na podporu vybudování významných strategických sportovních zařízení.

Odbor regionálního rozvoje

Dotace byla zaevidována v systému eDotace.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • rozhodnout poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost dotaci spolku THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. se sídlem Čeloudova 1117/56, Horka-Domky, 674 01 Třebíč, IČO: 70816387 ve výši 2 228 188 Kč na rekonstrukci stávajícího objektu na Sportovní centrum Třebíč;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-18-2020-79, př. 1.
Odpovědnost Odbor ekonomický (31. 7. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz