Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-80: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace městu Nové Město na Moravě

RK-18-2020-80.pdf, RK-18-2020-80pr01.pdf

Číslo materiálu 80
Číslo jednací RK-18-2020-80
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace městu Nové Město na Moravě
Zpracoval K. Ubr, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší žádost města Nové Město na Moravě o dotaci na výstavbu sportovní haly. V rámci projektu bude vybudována nová sportovní hala s kompletním zázemím pro hráče a tribunou pro cca. 130 diváků. Nová sportovní hala s lezeckou stěnou rozšíří nabídku sportovního využití a  zlepší současnou nedostačující kapacitu krytých sportovišť ve městě.

Novou sportovní halu kromě sportovních oddílů budou využívat v dopoledních hodinách pro výuku tělesné výchovy školská zařízení města i kraje (Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, Střední odborná škola Nové Město na Moravě).

Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout městu Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 00294900 dotaci výši 6 851 141 Kč na výstavbu sportovní haly s přihlédnutím na rozsah spolupráce s krajskými školami. V rozpočtu kraje na rok 2020, v kapitole Školství, mládeže a  sportu, § 3419 je na podporu významných strategických sportovních zařízení uvažována částka 20 mil. Kč.

Dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje zastupitelstvo kraje o poskytování dotací nad 200 000 Kč v jednotlivém případě právnickým a fyzickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o  jejich poskytnutí.

Stanoviska Odbor ekonomický

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0090/02/2020/ZK ze dne 17. 3. 2020 vyčlenilo na kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 částku 20 mil. Kč na poskytnutí dotací na podporu vybudování významných strategických sportovních zařízení.

Odbor regionálního rozvoje

Dotace byla zaevidována v systému eDotace.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost městu Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 00294900 ve výši 6 851 141 Kč na výstavbu sportovní haly;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-18-2020-80, př. 1.
Odpovědnost Odbor ekonomický (31. 7. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz