Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-84: Spolupráce Kraje Vysočina a města Třebíč při přípravě a realizaci záměru výstavby parkovacího domu v Třebíči, ustanovení pracovního týmu

RK-18-2020-84.pdf, RK-18-2020-84pr01.doc , RK-18-2020-84pr02.doc

Číslo materiálu 84
Číslo jednací RK-18-2020-84
Název Spolupráce Kraje Vysočina a města Třebíč při přípravě a realizaci záměru výstavby parkovacího domu v Třebíči, ustanovení pracovního týmu
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením 0213/03/2020/ZK ze dne 12. 5. 2020 rozhodlo uzavřít Smlouvu o spolupráci mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč, jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran při inženýrské a projektové přípravě, realizaci, financování a způsobu provozování záměru výstavby parkovacího domu v areálu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-18-2020-84, př. 1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při inženýrské a projektové přípravě, realizaci, financování a  způsobu provozování tohoto záměru. Dle této smlouvy se smluvní strany zavazují ke spolupráci, vzájemné informovanosti a součinnosti při projektové přípravě záměru, stanovení rozsahu a obsahu stavby, při realizaci stavby a stanovení režimu provozu přičemž k zajištění této spolupráce má kraj ustanovit pracovní tým.

 

Návrh řešení

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout ustanovit pracovní tým k naplnění článku IV. Smlouvy o spolupráci.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

ustanovit pracovní tým dle materiálu RK-18-2020-84, př. 2.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 2. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz