Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-85: 13. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina – „Bezpečná nemocnice“

RK-18-2020-85.pdf, RK-18-2020-85pr01.docx

Číslo materiálu 85
Číslo jednací RK-18-2020-85
Název 13. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina – „Bezpečná nemocnice“
Zpracoval S. Měrtlová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Bezpečné prostředí pro naše pacienty a personál zdravotnických zařízení je téma, které zasahuje nás všechny. Zvýšení informovanosti o bezpečí ve zdravotnických zařízeních a zároveň vyjádření ocenění tomu zařízení, které v rámci naší republiky učinilo nejvíce kroků ke zvýšení bezpečí, bylo hlavní náplní všech ročníků celostátní soutěže „Bezpečná nemocnice“ a konference „Dny bezpečí“ v Jihlavě.

První ročník celostátní soutěže byl vyhlášen v září 2008. Od tohoto roku je do soutěže postupně přihlašován zvyšující se počet projektů. V loňském ročníku celostátní soutěže bylo přihlášeno celkem 20 projektů, z nichž hodnotící komise ocenila 5 vítězných projektů, které byly ohodnoceny cenou hejtmana Kraje Vysočina. Dále těchto 5 vítězných projektů získalo finanční ocenění spolupracujícího partnera firmy Johnson & Johnson, s.r.o. v celkové výši 150 tis. Kč určené na odborné vzdělávání vítězných projektových týmů.

Kraj Vysočina a partneři soutěže se rozhodli, že zastřešujícím tématem letošního ročníku celostátní soutěže „Bezpečná nemocnice“ pro soutěžící projekty i pro konferenci „Dny bezpečí“ bude téma „COVID-19 – co dal a vzal?“. 

Uvítáme projekty řešící otázky bezpečí zdravotníků a personálu v době epidemie COVID–19, a to jak epidemie již proběhlé, tak i přípravy na její eventuální další vlnu. Témata mohou směřovat na výzvy v oblasti poskytování a koordinace péče, lidských zdrojů, efektivní komunikaci uvnitř nemocnice atp.

Kraj Vysočina, jako vyhlašovatel celostátní soutěže „Bezpečná nemocnice“, tak pokračuje v tradici vyhlášení hlavního tématu soutěže, které zohledňuje aktuální prioritu v oblasti bezpečí při poskytování zdravotních služeb.

Návrh řešení

Práce na zvyšování bezpečí ve zdravotnických zařízeních je neustále se opakující a nekončící proces.

Navrhuje se radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit třináctý ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina „Bezpečná nemocnice“ v souladu s materiálem RK-18-2020-85, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • schválit vyhlášení třináctého ročníku celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina s názvem „Bezpečná nemocnice“;
  • vzít na vědomí text vyhlášení celostátní soutěže včetně kritérií pro hodnocení přihlášených projektů dle materiálu RK-18-2020-85, př. 1.
Odpovědnost Odbor zdravotnictví
Termín 31. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz