Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-19-2018-03: Poskytnutí členského příspěvku/dotace Spolku BISON - Spolek pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s.

RK-19-2018-03.pdf, RK-19-2018-03pr01.doc

Číslo materiálu 3
Číslo jednací RK-19-2018-03
Název Poskytnutí členského příspěvku/dotace Spolku BISON - Spolek pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s.
Zpracoval M. Hadrava
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 1
Popis problému

Předkládaný materiál řeší rozhodnutí o poskytnutí členského příspěvku/dotace Spolku pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s., jehož je Kraj Vysočina členem.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina svým usnesením č. 0392/05/2016/ZK rozhodlo založit Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s. (zkráceně BISON, z. s.) a schválilo stanovy spolku.  

Ve stanovách spolku je uvedeno, že členové jsou povinni platit členské příspěvky. Členská schůze dne 24. 4. 2018 stanovila v souladu se stanovami výši členských příspěvků na rok 2018 takto: Kraj Vysočina 100 tis. Kč, Zlínský kraj 100 tis. Kč, město Nové Město na Moravě 35 tis. Kč a město Kroměříž 35 tis. Kč.

Návrh řešení

 

Předkladatel navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout Spolku pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s. (zkráceně BISON, z. s.) dotaci na rok 2018 ve výši 100 tis. Kč za podmínek stanovených v materiálu RK-19-2018-03, př. 1, a to jako členský příspěvek.

Dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje rozhoduje o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí do 200 tis. Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí, nejedná-li se o účelové dotace z prostředků státního rozpočtu.

Stanoviska Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02652

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout Spolku pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s. (zkráceně BISON, z. s.) dotaci na rok 2018 ve výši 100 tis. Kč za podmínek stanovených v materiálu RK-19-2018-03, př. 1, a to jako členský příspěvek.

Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 31. 8. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz