Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-19-2018-08: Jmenování odborné komise dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na technické zařízení do vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018

RK-19-2018-08.pdf

Číslo materiálu 8
Číslo jednací RK-19-2018-08
Název Jmenování odborné komise dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na technické zařízení do vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 0
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0273/02/2018/ZK ze dne 27. 3. 2018 schválilo Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na technické zařízení do vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018 (dotace na elektrocentrály) (dále jen „Zásady“). V souladu se Zásadami budou jednotlivé žádosti obcí o dotaci posuzovány odbornou komisí jmenovanou radou kraje ze zástupců Kraje Vysočina, Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, případně dalších odborníků. Následně budou vyhodnocené žádosti předloženy příslušným orgánům kraje k projednání a rozhodnutí.

Návrh řešení

V souladu s čl. 6 odst. 7 Zásad předkládá odbor sekretariátu hejtmana radě kraje návrh na jmenování odborné komise na posuzování žádostí obcí o dotaci na technické zařízení do vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018. Komise je navržena po projednání s dotčenými organizacemi a jejich nominací odpovědných osob.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

odbornou komisi dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na technické zařízení do vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018 ve složení:

  • Předseda – Mgr. Tomáš Martinec, předseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina;
  • Člen – Ing. Bc. Pavel Dvořák, Krajský úřad Kraje Vysočina;
  • Člen – plk. Ing. Libor Hanuška, HZS Kraje Vysočina;
  • Člen – mjr. Ing. Vladimír Pecka, HZS Kraje Vysočina;
  • Člen – Jan Slámečka, starosta KSH SDH Kraje Vysočina.
Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 16. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz