Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-19-2018-09: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina

RK-19-2018-09.pdf, RK-19-2018-09pr01.doc , RK-19-2018-09pr02.doc

Číslo materiálu 9
Číslo jednací RK-19-2018-09
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina
Zpracoval I. Šteklová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 2
Popis problému

V loňském roce proběhl I. ročník soutěže Firefighter Combat Challenge Czech - Jihlava 2017, které se zúčastnilo 85 soutěžících ze 7 evropských států, Polska, Slovenska, Německa, Rakouska, Maďarska, Slovinska a České republiky. Na paralelních náročných dráhách mezi sebou soutěžili nejen muži, ale také ženy. Trať je složena jak ze silových, tak technických disciplín, které simulují náročnou činnost hasičů při zásazích. Je zde výstup do 12 m věže s vynesením 19 kg závaží, práce s kladivem na trenažéru Kaiser boxu a transport 80 kg figuríny na vzdálenost 30 m. Vzhledem ke kladným ohlasům soutěžících na I. ročník soutěže je připravován II. ročník mezinárodní soutěže hasičů Firefighter Combat Challenge Czech - Jihlava 2018, která se bude konat ve dnech 13. - 14. července 2018 v amfiteátru - areálu letního kina v Jihlavě. Soutěž je zařazena do evropského kalendáře soutěží pro rok 2018 Firefighter Combat Challenge. Jedná se o soutěž dle mezinárodních pravidel a je jediná na území České republiky.

Organizace této prestižní soutěže je finančně velmi náročná z důvodu zajištění ubytování a stravování soutěžících, zajištění technického materiálu pro stavbu a provoz tratě (dovozu a pronájmu věže, dovozu speciální podlahy, nákupu kompozitních kladiv na Kaiser box).

HZS Kraje Vysočina je aktivním podporovatelem této akce, o záštitu nad mezinárodní soutěží byl požádán hejtman Kraje Vysočina současně se žádostí o finanční dar ve výši 30 000 Kč na zajištění II. ročníku soutěže dle materiálu RK-19-2018-09, př. 1.

Návrh řešení

Na základě výše uvedených skutečností navrhujeme radě kraje, aby byl Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, Ke Skalce 4960/32, 586 04 Jihlava, IČ: 70885184 poskytnut finanční dar ve výši 30 000 Kč.

Stanoviska Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 40 534 tis. Kč.

Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02422.

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout finanční dar ve výši 30 000 Kč Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, Ke Skalce 4960/32, 586 04 Jihlava, IČ: 70885184, dle materiálu RK-19-2018-09, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost o částku 30 000 Kč  při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 ‑ Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 30 000 Kč.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 26. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz