Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-19-2018-12: Věcné dary a peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

RK-19-2018-12.pdf, RK-19-2018-12pr01.doc , RK-19-2018-12pr02.pdf , RK-19-2018-12pr03.pdf

Číslo materiálu 12
Číslo jednací RK-19-2018-12
Název Věcné dary a peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Zpracoval H. Vorálková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 3
Popis problému

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (dále také „nemocnice“) obdržela nabídku darů, a to:

  • věcné dary (mobilní vozík VIZITA, zdravotní polštář PROFI a zdravotní sedačka do sprchy) od odštěpného závodu COLOPLAST A/S odštěpný závod v celkové hodnotě 21 357 Kč pro nemocniční oddělení Chirurgie I. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-19-2018-12, př. 1;
  • peněžní účelový dar od města Žďár nad Sázavou ve výši 150 000 Kč na vybavení pokojů intenzivní péče dětského oddělení nemocnice.  Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-19-2018-12, př. 2;
  • peněžní účelový dar od fyzické osoby ve výši 5 000 Kč pro potřeby dětského oddělení nemocnice. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-19-2018-12, př. 3 (neveřejná příloha).

Nemocnice je  podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 k přijetí věcných a peněžních účelových darů oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením darovacích smluv.

Návrh řešení

Věcné dary a peněžní účelové dary jsou určeny k využití v hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-19-2018-12, př. 1, RK-19-2018-12, př. 2, RK-19-2018-12, př. 3.

Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavření smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-19-2018-12, př. 1, RK-19-2018-12, př. 2 a RK-19-2018-12, př. 3.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Termín 6. 7. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz