Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-19-2018-14: Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

RK-19-2018-14.pdf, RK-19-2018-14pr01.pdf , RK-19-2018-14pr02.pdf

Číslo materiálu 14
Číslo jednací RK-19-2018-14
Název Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Zpracoval K. Fialová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Usnesením č. 0420/09/2018/RK schválila rada kraje rozpočty a ostatní související plány na rok 2018 všech zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále jen „Nemocnice Jihlava“) a Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, (dále jen „Nemocnice Třebíč“) požádaly prostřednictvím odboru zdravotnictví radu kraje o souhlas s realizací havarijních investičních záměrů dle materiálů RK-19-2018-14, př. 1 a RK-19-2018-14, př. 2.

U Nemocnice Jihlava se jedná konkrétně o:

  • Bera systém pro měření akusticky evokovaných potenciálů v předpokládané pořizovací ceně 400 000 Kč, který slouží k vyšetření sledující aktuální elektrickou aktivitu mozku;
  • EKG v předpokládané pořizovací ceně 75 000 Kč.

U Nemocnice Třebíč se jedná konkrétně o:

  • funduskamera v předpokládané pořizovací ceně 1 300 000 Kč, která je nezbytná pro zajištění fungování sítnicové ambulance;
  • EKG v předpokládané pořizovací ceně 65 000 Kč.

V případě výše uvedených investic se jedná o obměnu systémů, které jsou neopravitelné a je nezbytné je vyřadit nebo jsou fyzicky a morálně opotřebené a jejich oprava by byla nerentabilní.

Uvedené havarijní investiční akce by byly financovány vlastními peněžními prostředky Nemocnice Jihlava a Nemocnice Třebíč převedenými z minulých let a vytvořenými z darů, odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje schválit realizaci uvedených investičních akcí dle materiálů RK-19-2018-14, př. 1 a RK-19-2018-14, př. 2.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-19-2018-14, př. 1 a RK-19-2018-14, př. 2.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz