Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-19-2018-15: Vyřazení majetku Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace

RK-19-2018-15.pdf

Číslo materiálu 15
Číslo jednací RK-19-2018-15
Název Vyřazení majetku Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Rytychová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 0
Popis problému

V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne 13. 12. 2011 (dále jen „zásady“), článkem 2, odst. 2, písm. j) – vyřazení a převod nepotřebného majetku v pořizovací ceně vyšší než 100 000 Kč, podal Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace (dále jen „Trojlístek“), návrh na vyřazení majetku. Majetek je Trojlístku svěřen do správy.

Ředitelka Trojlístku vymezila následující majetek jako nepotřebný rozhodnutím
o nepotřebnosti majetku z 15. května 2018 a navrhuje jeho vyřazení:

  • Opel Astra Classic Caravan, inv. číslo 008-000-000-008, rok pořízení 2005, pořizovací cena 346 416 Kč, zůstatková cena 0 Kč.

    Majetek se pro zastarání technických a funkčních vlastností stal pro organizaci nepotřebným. 

Nabídka nepotřebného majetku byla zveřejněna v aplikaci Nepotřebný majetek na Portále PO dne 16. 5. 2018, ale žádná příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina o něj neprojevila zájem.

Návrh řešení

S ohledem na stav majetku navrženého k vyřazení, doporučuje odbor zdravotnictví, aby rada kraje vyslovila souhlas s jeho vyřazením. Majetek bude následně prodán za cenu obvyklou v místě a čase, peněžní plnění z prodeje svěřeného majetku je příjmem zřizovatele.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou,    příspěvkové organizace:

  • Opel Astra Classic Caravan, inv. číslo 008-000-000-008, rok pořízení 2005, pořizovací cena 346 416 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitelka Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
Termín 31. 7. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz