Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-19-2018-32: FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „REGIONÁLNÍ KULTURA 2018“

RK-19-2018-32.pdf, RK-19-2018-32pr01.pdf , RK-19-2018-32pr02.pdf , RK-19-2018-32pr03.pdf , RK-19-2018-32pr04.pdf , RK-19-2018-32pr05.pdf , RK-19-2018-32pr06.pdf

Číslo materiálu 32
Číslo jednací RK-19-2018-32
Název FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „REGIONÁLNÍ KULTURA 2018“
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 6
Popis problému

Materiál se zabývá poskytnutím dotací žadatelům v rámci grantového programu „REGIONÁLNÍ KULTURA 2018“ na podporu kulturních akcí v rámci neprofesionálního umění.

 

Uzávěrka GP „REGIONÁLNÍ KULTURA 2018“ byla dne 10. 5. 2018. Bylo doručeno celkem 62 žádostí s celkovým finančním požadavkem 2 557 026 Kč s tím, že objem finančních prostředků pro grantový program byl schválen ve výši 1 800 000 Kč. Zasedání řídícího výboru se konala ve dnech 28. května a 6. června 2018. 4 projekty byly vyřazeny z důvodu administrativního nesouladu s výzvou, zbývajících 58 projektů bylo hodnoceno členy řídícího výboru. Z nich je navrženo 39 projektů k poskytnutí dotace v požadované výši, 7 projektů bude poměrně kráceno, zbývajícím 12 projektům dotace nebude poskytnuta z důvodu nedostatečné finanční alokace. Celkem byla mezi podpořené projekty rozdělena částka ve výši 1 799 998 Kč.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu na základě usnesení řídícího výboru navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout dotace v rámci tohoto programu žadatelům uvedeným v materiálu RK-19-2018-32, př. 1 a uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-19-2018-32, př. 5, rozhodnout neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu RK-19-2018-32, př. 2, doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu RK-19-2018-32, př. 3, uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-19-2018-32, př. 6 a neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu RK-19-2018-32, př. 4.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotace v rámci grantového programu „REGIONÁLNÍ KULTURA 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-19-2018-32, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli dle materiálu RK-19-2018-32, př. 5;
  • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „REGIONÁLNÍ KULTURA 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-19-2018-32, př. 2;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu „REGIONÁLNÍ KULTURA 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-19-2018-32, př. 3;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-19-2018-32, př. 6;
  • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „REGIONÁLNÍ KULTURA 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-19-2018-32, př. 4.
Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 11. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz