Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-19-2018-46: Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat, změna usnesení 1940/35/2017/RK

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-19-2018-46.pdf, RK-19-2018-46pr01.pdf

Číslo materiálu 46
Číslo jednací RK-19-2018-46
Název Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat, změna usnesení 1940/35/2017/RK
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz