Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-19-2018-74: Hmotná zainteresovanost ředitelů – vyčíslení odměn za rok 2017 ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina, návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu

Neveřejný materiál:
Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

RK-19-2018-74.pdf, RK-19-2018-74pr01.pdf , RK-19-2018-74pr02.pdf

Číslo materiálu 74
Číslo jednací RK-19-2018-74
Název Hmotná zainteresovanost ředitelů – vyčíslení odměn za rok 2017 ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina, návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
Zpracoval J. Dočkalová, K. Látera, L. Stejskal, V. Zelený
Předkládá I. Hanáková Kosourová, K. Ubr
Počet příloh 2
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz